Josef ČAPEK (1887 – 1945)

/ maliar, spisovateľ, fotograf, grafik, knižný ilustrátor

Patril medzi všestranné umelecké osobnosti českej medzivojnovej kultúry, bol jedným zo zakladateľov moderného výtvarného umenia. Pracoval ako maliar, grafik, ilustrátor a scénický výtvarník.
Začínal ako redaktor v novinách Národní listy, neskôr bol redaktorom a výtvarným kritikom v Lidových novinách a v niekoľkých časopisoch o výtvarnom umení. Ako javiskový výtvarník spolupracoval s Národným divadlom v Prahe, Štátnym divadlom v Brne a s Mestským divadlom na Vinohradech. Pôsobil aj ako karikaturista. Jeho dielo nie je rozsiahle, ale zato mnohotvárne. Spočiatku písal s bratom Karlom krátke prózy, rozsiahlu časť jeho diela tvoria eseje a fejtóny o umení, písal však aj poviedky, rozprávky a divadelné hry. V rámci literatúry pre deti sa stala kultovou jeho kniha Povídání o pejskovi a kočičce (1928), s ktorou vyrástlo už niekoľko generácií čitateľov. Úsmevné príbehy dvoch zvieracích kamarátov si autor sám ilustroval.