Karel ČAPEK (1890 – 1938)

/ prozaik, dramatik, publicista, básnik, redaktor

Karel Čapek si už na počiatku svojej literárnej tvorby vyslúžil svetové uznanie. Bol suverénnym rozprávačom príbehov, ale aj znalcom ľudskej povahy. Bol prozaik, básnik, publicista a dramatik, venoval sa aj kresleniu a fotografovaniu. Študoval na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského (1909 – 1915) odbor filozofiu, estetiku, dejiny výtvarného umenia, germanistiku, anglistiku a bohemistiku. Veľa cestoval – do Talianska, Škandinávie, Španielska, Holandska atď. Na niektorých dielach spolupracoval so svojim bratom Josefom Čapkom: Krakonošova zahrada (1918), Zářivé hlubiny (1916), Lásky hra osudná (1922), Ze života hmyzu (1921) a iné. Medzi jeho ďalšie tituly patria Boží muka (1917), R.U.R. (1921), Kratatit (1924), Apokryfy (1932), Bílá nemoc (1937) a pod. Najčastejšie uvádzanou hrou je R.U.R., ktorá hneď po jej vydaní zaznamenala nevídaný úspech nielen vo vtedajšom Československu, ale aj v zahraničí. Československá premiéra sa uskutočnila 2. januára 1921 v Hradci Králové, kde inscenáciu uviedol miestny ochotnícky spolok Klicpera. Pražská premiéra v Národnom divadle sa konala až 25. januára 1921. Je známe, že slovo robot vymyslel jeho brat Josef – odvodil toto slovo od slova „robota – robotovat“. Neskôr na tento námet vzniká film R.U.R (1938) vo Veľkej Británii. Sfilmované boli aj tituly Bílá nemoc (1938) a Krakatit (1948).