Peter KOČIŠ (1978)

/ pedagóg herectva, divadelný herec, režisér, performer, spoluzakladateľ Divadla Na Peróne

Vyštudoval v rokoch 1999 – 2003 Akadémiu umení v Banskej Bystrici, na katedre dramatických umení. V rokoch 1996 – 1997 študoval na škole Brewster High school v Kansase U.S.A.
Objavil sa ako herec v rôznych divadlách, napríklad v Divadle Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene alebo v Divadle Jonáša Záborského v Prešove. Je jedným zo zakladateľov Divadla Na Peróne v Košiciach (2001). Od roku 2010 spolupracuje so Slovenským rozhlasom ako režisér. V súčasnosti pracuje ako pedagóg na Konzervatóriu Jozefa Adamoviča v Košiciach, kde pôsobí od roku 2010.
Popri práci pedagóga sa zúčastnil na medzinárodných festivaloch a workshopoch na Slovensku a v zahraničí ako člen Divadla Na Peróne (Egypt, Poľsko, Francúzsko, Nemecko, Maďarsko, Česká republika, Belgicko…). Od roku 2008 je dramaturgom a art-directorom niekoľkých umeleckých projektov. Účinkoval v niektorých televíznych seriáloch. V súčasnosti je spolu s Janou Wernerovou aj lektorom hlasového workshopu NEBĽABOC.