Jozef PALAŠČÁK (1984)

/ literárny redaktor, spisovateľ, literárny vedec, básnik

Je absolventom doktorandského štúdia na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity, odbor Literárna veda. Pracoval ako redaktor v Štúdiu RTVS Košice. Debutoval básnickou zbierkou Teloi (2009), za ktorú získal prémiu Ceny Ivana Kraska. V roku 2010 vyšla bibliofília Otec, Syn a Cudzinka, zbierka Notácia (2014) a zbierka Rusnacke elegyje (2023). Jeho básne boli preložené a publikované v maďarčine, angličtine, slovinčine, bosniačtine a poľštine. Píše recenzie, poviedky.