Ľubomír FELDEK (1936)

/ básnik, prozaik, dramatik, prekladateľ

Básnik, prozaik, dramatik, prekladateľ Vyštudoval Vysokú školu pedagogickú v Bratislave (odbor slovenský jazyk a literatúra). Po redakčnej práci sa v rokoch 1961 – 1973 začal naplno venovať písaniu a bol spisovateľom v slobodnom povolaní. Debutoval v roku 1961 zbierkou poézie Jediný slaný domov.
Nasledovali diela Kriedový kruh (1970), Paracelsus (1973), Dvaja okolo stola (1976), Poznámky na epos (1980). Okrem pôvodnej tvorby sa začal odborne venovať aj knižným prekladom a stal sa z neho významný prekladateľ anglického autora Williama Shakespeara.
Neskôr pôsobil ako vedúci redaktor pôvodnej a prekladovej poézie vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ a súčasne ako dramaturg Poetického súboru Nová scéna v Bratislave.
Okrem písania pre dospelých a umeleckému prekladu sa venuje aj tvorbe pre deti. Tu treba spomenúť jeho diela Hra pre tvoje modré oči (1959, 2021), O hluchej babke a vnúčikovi Zlatúšikovi (1967), Stratený zverinec (1968), Modrá kniha rozprávok (1974), Veselý album zvierat (1979), Zelená kniha rozprávok (1983), Zelené jelene (1968, 2002), Veľká kniha slovenských rozprávok (2003), Veľká kniha európskych rozprávok (2017), Rozprávkový zverinec (2022). Je držiteľom ceny Ivana Kraska za debut Jediný slaný domov (1961), titulu Zaslúžilý umelec (1979), laureátom ceny Krištáľové krídlo (2007) v kategórii literatúra a publicistika a ceny Ministerstva kultúry SR 2014 za výnimočný prínos v oblasti pôvodnej literatúry a prekladovej tvorby.
V roku 2022 získal v rámci festivalu Zázračný oriešok Cenu literárneho informačného centra – Cenu Márie Ďuríčkovej za jedinečný umelecký prínos v oblasti literatúry pre deti a mládež.