: festivalová porota

Súťažné tituly v každej kategórii hodnotia dve poroty, detská a odborná. Detská porota má 3 x 15 členov a skladá sa zo zástupcov detských čitateľov Mestskej knižnice mesta Piešťany. Detská porota pracuje v troch skupinách. Každá skupina hodnotí súťažné tituly na základe počúvania svojej súťažnej kategórie a určí jej víťazný titul. Odborná porota pozostáva z odborníkov v danej oblasti a má 9 členov. Odborná porota na základe počúvania hodnotí všetkých 18 súťažných titulov a určí víťazné tituly vo všetkých troch kategóriách. Členov všetkých porôt menuje Mesto Piešťany v spolupráci s RTVS. Nie je prípustné, aby člen poroty bol akoukoľvek formou osobne zúčastnený na súťažnom titule (ako autor, interpret, realizátor, editor a pod.).

Členovia odbornej poroty festivalu

Miroslav Zelinský / vysokoškolský pedagóg (Ostrava, Zlín, Opava), literárny redaktor Českého rozhlasu v Ostrave
Andrej Brník / scénaristka a dramaturgička
Dana Garguláková / scénaristka a dramaturgička
Adam Hanuljak / dramaturg, scenárista, spisovateľ
Zuzana Liptáková / riaditeľka BIBIANY- Medzinárodného domu umenia pre deti
Jakub Molnár / dramaturg Divadla Jána Palárika v Trnave
Ivana Papcúnová / pedagogička
Vanda Rozenbergová / spisovateľka, výtvarníčka
Jana Strnisková / režisérka

Tajomníčka odbornej poroty:

Michaela Materáková

Členovia detskej poroty festivalu

Detská porota je zložená zo 45 detí – žiakov základných škôl Piešťan a okolia.

Tajomníčka detskej poroty:

Valéria Potančoková
Petra Kasanová