: festivalová porota

Súťažné tituly v každej kategórii hodnotia dve poroty, detská a odborná. Detská porota má 3 x 15 členov a skladá sa zo zástupcov detských čitateľov Mestskej knižnice mesta Piešťany. Detská porota pracuje v troch skupinách. Každá skupina hodnotí súťažné tituly na základe počúvania svojej súťažnej kategórie a určí jej víťazný titul. Odborná porota pozostáva z odborníkov v danej oblasti a má 9 členov. Odborná porota na základe počúvania hodnotí všetkých 18 súťažných titulov a určí víťazné tituly vo všetkých troch kategóriách. Členov všetkých porôt menuje Mesto Piešťany v spolupráci s RTVS. Nie je prípustné, aby člen poroty bol akoukoľvek formou osobne zúčastnený na súťažnom titule (ako autor, interpret, realizátor, editor a pod.).

Členovia odbornej poroty festivalu

Miroslav Zelinský / vysokoškolský pedagóg (Ostrava, Zlín, Opava), literárny redaktor Českého rozhlasu v Ostrave
Andrej Brník / vysokoškolský pedagóg, prorektor UCM v Trnave pre rozvoj a vzťahy s verejnosťou, vedúci kreatívnych kabinetov, člen rady Asociácie rádií Slovenska
Dana Garguláková / scénaristka a dramaturgička
Adam Hanuljak / filmový a rozhlasový režisér
Zoja Zupková / režisérka, scénografka a pedagogička na Katedre bábkarskej tvorby DF VŠMU
Jakub Molnár / dramaturg Divadla Jána Palárika v Trnave
Ivana Papcunová / pedagogička
Dagmar Inštitorisová / pedagogička, spisovateľka
Ján Mikuš / režisér, herec, zdravotný klaun, spoluzakladateľ kultúrneho centra Diera do sveta

Tajomníčka odbornej poroty:

Michaela Materáková

Členovia detskej poroty festivalu

Detská porota je zložená zo 45 detí – žiakov základných škôl Piešťan a okolia.

I. Kategória: Krupová Žofia, Mineková Soňa, Štefíková Barbora, Gloss Kira, Hmiraková Alžbeta, Chnápko Maxim, Belková Ela Mária, Semrič Leonard, Kucharovičová Alma, Baleková Lenka, Doktorová Tamara, Hornáková Timea, Borovská Terézia, Simoník Ronaldo, Svetlík Daniel.

II. Kategória: Beňo Lukáš, Bajzik Hugo, Kovár Matej, Stašková Nataša, Polakovičová Zuzana, Ondrušková Olívia, Jankovičová Simona, Bolješik Ondrej, Gregoričková Ela, Hanic Karol, Mikuš Patrik, Berlanský Samuel, Čechvalová Natália, Sopková Slávka, Mikušová Jasna.

III. Kategória: Volobueva Maiia, Olšavská Žofia, Štefíková Alžbeta, Šuriaková Andrea, Vietorisová Ema, Džambazovič Oskar, Elčík Samuel, Škorňáková Petra, Slatinská Ľubica, Rybanská Hana, Grežďo Matej, Mlynárová Žofia, Kovalčíková Lenka, Seitlerová Lujza, Chmelová Alžbeta.

Tajomníčka detskej poroty:

Valéria Potančoková
Petra Kasanová