Hľadači strateného dobra
/ výstava, pre deti

10. 4. 2024 – 30. 6. 2024

Mestská knižnica mesta Piešťany

Výstava ilustrácií Vladimíra Krála z knihy Rozprávky Pavla Dobšinského je poctou najznámejšiemu slovenskému rozprávkarovi a jeho spolupútnikom – Augustovi Horislavovi Škultétymu, Božene Němcovej a ďalším… Na výstave sú prezentované jedinečné knižné ilustrácie špičkového súčasného ilustrátora Vladimíra Krála, na ktorých pracoval dva roky. Jeho rukopis je jednoznačne rozpoznateľný medzi ostatnými ilustrátormi možno aj vďaka štúdiu animovanej tvorby. Spôsob jeho štylizácie, blízky Jiřímu Trnkovi je až scénografický s plastickou výstavbou a výraznou, ale citlivou farebnosťou.