: výsledky súťaže

Vo štvrtok 23. mája večer spoznala verejnosť v priamom prenose Rádia Devín z piešťanského Kursalonu výsledky súťaže rozhlasových rozprávkových hier, monologických rozprávok a hier pre mládež v rámci 13. ročníka festivalu “Zázračný oriešok. Kniha v rozhlase – rozhlas v knihe.“

I. Kategória
Monologické rozprávky

Na ceste

Vyhlásenie:

Víťaznou rozprávkou festivalu Zázračný oriešok 2024 v kategórii Monologických rozprávok sa v hodnotení odbornej poroty stáva rozprávka Arnolda Lobela Na ceste, ktorej knižnú podobu Lúčny koník na cestách vydalo Občianske združenie Slniečkovo.

Hodnotenie:

Odborná porota ocenila aktualizáciu žánru bájky štylizovanej ako špecifická road movie vo zvukovej forme s kryštalicky čistím posolstvom a minimalistickým stvárnením.

II. Kategória
Hry pre deti a mládež

Quiquern

Vyhlásenie:

Víťazným titulom festivalu Zázračný oriešok 2024 v kategórii Rozhlasových hier pre mládež sa v hodnotení odbornej poroty stala hra Quiquern Heleny Brestenskej podľa knižnej predlohy Rudyarda Kiplinga Druhá kniha džunglí z vydavateľstvo Petrus.

Hodnotenie:

Odborná porota ocenila silný účinok diela ako celku, schopnosť poukázať na nemenné hodnoty v medziľudských i medzigeneračných vzťahoch.Taktiež pútavú atmosféru a panoramatické zvukové prostredie. Okrem víťaza v tejto kategórii odbornú porotu zaujal aj herecký výkon Grétky Luprichovej v postave Johanky v rovnomennej hre, pričom by sme radi vyzdvihli úlohu a potrebnosť rozvoja detských hereckých talentov v detskej rozhlasovej dramatickej družine. Bolo by prínosné, aby mohli takéto družiny pôsobiť aj pri košickom a banskobystrickom štúdiu Slovenského rozhlasu. Tiež by stálo za zamyslenie prehodnotiť široký vekový rozptyl v tejto kategórii a prípadné rozdelenie kategórie na starších a mladších dospievajúcich.

III. Kategória
Rozprávkové hry

Požierači

Vyhlásenie:

Víťaznou hrou festivalu Zázračný oriešok 2024 v kategórii Rozprávkových hier sa v hodnotení odbornej poroty stáva hra Petra Karpinského Požierači, ktorej knižná podoba vyšla v časopise Fifík a vydavateľstve ALLEGRO PLUS.

Hodnotenie:

Odborná porota ocenila výrazný zvukový dizajn a snahu vtiahnuť poslucháča do neobyčajného sveta, kde sa skutočnosť prelína s fantáziou. Taktiež by sme chceli podčiarknúť akcent na niektoré neuralgické body súčasnej spoločnosti: osamelosť, sociálne vylúčenie a medzigeneračný dialóg.  Porota sa dlho rozhodovala medzi víťazným titulom Požierači a Honom na Tučniaka. Chceme podotknúť, že táto kategória nemá jednoznačného víťaza, pretože žiadne dielo nedokázalo naplniť požadovanú kvalitu komplexne vo všetkých zložkách rozhlasovej tvorby. Niekde prevažovala dramaturgická invenčnosť, inde úroveň literárnej predlohy či hereckej interpretácie. Za problematickú považujeme aj samotnú kategorizáciu, pričom ju navrhujeme rozšíriť o pôvodnú rozhlasovú tvorbu.