: Tri perá z draka alebo čo je dobré a čo zlé

Autor: Pavol Dobšinský – Vladimír Hanuliak
Knižná predloha: Slovenské rozprávky
Vydavateľstvo Ikar 2012

Ilustrátor: Dušan Kállay

Dramaturgia: Zuzana Kolmosová
Hudobná dramaturgia: Peter Markovský
Zvuková realizácia: Jakub Horňák
Réžia: Veronika Martinková

Janko veľmi ľúbi hostinského dcéru Grétku, avšak je chudobný a tak sa vydá na cestu za dobrodružstvom, aby splnil jeho žiadosť o tri perá z draka. Popri tom hľadá dobré i zlé a o tom rozpráva príbeh z pera Vladimíra Hanuliaka, ktorý sa inšpiroval viacerými príbehmi Pavla Dobšinského.

Pavol DOBŠINSKÝ (1828 – 1885)

/ evanjelický kňaz, redaktor, rozprávkar

Narodil sa v Slavošovciach v rodine gemerského vzdelanca, kňaza a učiteľa ako najstarší z ôsmich súrodencov. Detstvo strávil v Sirku pod bájnym vrchom Železník. Napriek skromným pomerom ho otec poslal na štúdiá do Revúcej, Miškovca a napokon na chýrne lyceum v Levoči. Keď mal Pavol štrnásť rokov, prišlo do Levoče trinásť najlepších študentov z bratislavského lýcea na protest proti prepustenia ich obľúbeného profesora Ľudovíta Štúra. Spolu študovali jazyky a prekladali, aby ukázali svetu, že slovenčina je krásna, bohatá a rovnocenná s jazykmi ostatných národov. Venovali sa zbieraniu slovenskej ľudovej slovesnosti, aby objavovali skryté talent slovenského národa. Ťažký život Dobšinskému podlomil zdravie, ale po zložení kandidátskej skúšky pôsobil ako kaplán v Revúcej, Brezne, Rožňavskom Bystrom i Banskej Štiavnici. S priateľom Augustom Horislavom Škultétym v roku 1858 vydali prvý z ôsmich zväzkov Slovenských povestí. Zbierali rozprávky, povesti a piesne. Neboli však sami. K ich spolupútnikom patrili aj Samuel Reuss, Ján Francisci-Rimavský a česká spisovateľka Božena Němcová, ktorá v roku 1863 vydala Slovenské pohádky a pověsti v Prahe. Svoj domov Dobšinský nakoniec našiel v Drienčanoch, kde sa stal kazateľom, oženil sa a pokračoval v neúnavnej zberateľskej práci. Tam našiel aj miesto posledného odpočinku.

Vladimír HANULIAK (1954)

/ dramaturg, redaktor, moderátor

Po absolvovaní VŠMU v Bratislave, odbor filmová a televízna dramaturgia a scenáristika (1979), pracoval ako dramaturg, scenárista, redaktor a moderátor. Väčšinu profesionálneho života strávil v Slovenskej televízii (RTVS), kde pripravil desiatky titulov domácej i zahraničnej proveniencie, ako aj prenosy z divadelných predstavení. Autorsky sa podieľal na projektoch Cesta na krvavé pole, Germinie, Zločin a mnohé ďalšie. V rozhlase pracoval predovšetkým ako dramaturg seriálovej tvorby, napr. Slovenské rody. Redakčne aj moderátorsky pripravoval cyklus Ars litera. V posledných rokoch sa podieľal na rozsiahlych cykloch literárnych pásiem, napr. Knižnica nositeľov Nobelovej ceny za literatúru. Publikuje tiež poviedky pre deti. Recenzie, najmä filmové, začal písať už počas vysokoškolského štúdia, najmä pre časopis Film a divadlo (1977 – 1993). v rokoch 2000 – 2005 písal recenzie aj o divadelných projektoch pre Slovenský rozhlas. Posledné roky je na dôchodku, autorsky spolupracuje s RTVS a venuje sa recenznej činnosti. Je členom Bratislavskej knižnej burzy, najväčšej burzy na Slovensku.

Dušan KÁLLAY (1948)

/ maliar, grafik, ilustrátor, pedagóg

Dušan Kállay študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave u profesorov Jána Želibského, Vincenta Hložníka a Albína Brunovského na oddelení voľnej grafiky a knižnej ilustrácie, ktoré v súčasnosti sám vedie. Venuje sa voľnej grafike, maliarstvu, knižnej ilustrácii a animovanému filmu.Ako ilustrátor vynikol originálnym kresliarskym prejavom v knihách Leteli sokoli nad Javorinou (Zlaté jablko BIB 1973) a Magalhãesova cesta okolo sveta (cena v súťaži Československé nahjkrajšie knihy 1979) (Cena H. Ch. Andersena 1988)-von!. Prekonal zaužívanú manieru ilustrátorov dobrodružnej literatúry čiernobielym rukopisom, až neskôr sa zameral na farebné ilustrácie. Predpoklady maliara, grafika a kresliara uplatnil vo výnimočnom diele Alica v krajine zázrakov. Za knihu získal Grand Prix BIB 1983. Aj ďalšie jeho diela prinášajú výtvarnú virtuozitu, kultivovanú čistotu a výrazovú jednotu umeleckého názoru: Rytier Roland, (Zlaté jablko BIB 1975), Panenská veža na Devíne, V ríši víl a škriatkov a ďalšie. Dušan Kállay patrí k vyhľadávaným ilustrátorom zahraničných vydavateľstiev, napríklad Ravensburger Verlag, Grimmpress Verlag, Albatros, Shinchosha Company, Fukuinkan Shoten. Jeho knižné diela právom možno zaradiť medzi najvyspelejšie prejavy v tvorbe krásnej knihy celého povojnového vývinu slovenskej i svetovej knižnej kultúry. Vzácne je pedagogické pôsobenie profesora Dušana Kállaya na VŠVU, kde nielen profesionálne formuje svojich žiakov, ale žičlivo upozorňuje na ich talent výstavami a rozličnými spoločenskými aktivitami. Za tvorbu pre deti získal v roku 1983 Cenu Ľudovíta Fullu. Je jediným slovenským nositeľom Ceny H. Ch. Andersena, ktorú získal za tvorbu pre deti v roku 1988.