Ľuboslav PAĽO (1968)

/ ilustrátor, maliar, grafik, výtvarník, pedagóg, autor ceny Zázračný oriešok 2004

Je absolventom Pedagogickej fakulty UPJŠ v Prešove a VŠVU v Bratislave – Oddelenie voľnej grafiky a knižnej ilustrácie. Po ukončení štúdia absolvoval študijný pobyt v Paríži (Cité Internationale des Arts). Venuje sa voľnej tvorbe, grafike a knižnej ilustrácii. V súčasnosti pôsobí ako vedúci Ateliéru ilustrácie a grafiky na katedre grafiky a iných médií na VŠVU. Je autorom ilustrácií úspešných kníh pre deti, ale aj dospelých: Gilgameš Vojtecha Zamarovského (2000), Tuláčik a Klára Erika Jakuba Grocha (2005), Podivuhodné príbehy siedmich morí Jána Uličianskeho (2010), Veľké Bum a malé BUM Daniela Heviera (2014), Doktor Jajbolíto Korneja Čukovského (2016). Ilustrátorove autorské knižky – Haló, haló, pani Mačka! (2006), 1+1=2 (2008), Kde je Afrika (2013) vyšli vo viacerých jazykových mutáciách. K jeho autorským knižkám patrí aj titul Môj kocúr Tamtam (2018). Autor získal ocenenia doma aj v zahraničí – v súťaži Najkrajšie knihy Slovenska, Zlaté jablko BIB 2005 a Cenu Ľudovíta Fullu. Vystavoval na Bienále ilustrácií Oita v Japonsku.