Viliam SLAMINKA (1985)

/ ilustrátor, pedagóg, vizuálny umelec

Žije a tvorí v Bratislave. V roku 2010 s titulom Mgr. art. ukončil štúdium na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, odbor: maľba a iné médiá. Venuje sa ilustrácii a komiksu, pôsobí ako pedagóg a voľne tvorí vo svojom ateliéri. Viliam Slaminka je vizuálny umelec, jeho diela s humorom reflektujú spoločenské a rodové stereotypy. Navonok vážne témy spracúva s detskou hravosťou prostredníctvom jednoduchého a zrozumiteľného jazyka. Vo svojej tvorbe komunikuje množstvo popkultúrnych odkazov a významov. Obrazy rôznych veľkostí a tvarov často využíva ako stavebné prvky do variabilných inštalácií, ktorých kompozícia a význam sa podľa kontextu témy môže ľubovoľne meniť. Súčasťou jeho tvorby je práca s publikom, ktoré formou hry vťahuje do interaktívnych projektov. Na Škole dizajnu vyučuje výtvarnú prípravu a kresbu v rámci odboru produktový dizajn.