: Zo života hmyzu

Autor: Josef a Karel Čapkovci – Svetozár Sprušanský
Knižná predloha: Ze života hmyzu
Vydavateľstvo 1400, 2022

Autor hudby: Peter Zagar
Dramaturgia: Beata Panáková
Hudobná dramaturgia: Ludmila Hodulíková
Zvuková realizácia: Stanislav Kaclík
Réžia: Svetozár Sprušanský

Prvá slovenská rozhlasová adaptácia divadelnej hry bratov Čapkovcov, ktorá je dnes považovaná za jedno z najvýznamnejších diel dramatickej literatúry. Sto rokov po premiére táto nadčasová alegorická, tragikomická dráma inšpirovala scenáristu a režiséra Svetozára Sprušanského, hudobného skladateľa Petra Zagara a majstra zvuku Stanislava Kaclíka k originálnemu rozhlasovému dielu.

Josef ČAPEK (1887 – 1945)

/ maliar, spisovateľ, fotograf, grafik, knižný ilustrátor

Patril medzi všestranné umelecké osobnosti českej medzivojnovej kultúry, bol jedným zo zakladateľov moderného výtvarného umenia. Pracoval ako maliar, grafik, ilustrátor a scénický výtvarník.
Začínal ako redaktor v novinách Národní listy, neskôr bol redaktorom a výtvarným kritikom v Lidových novinách a v niekoľkých časopisoch o výtvarnom umení. Ako javiskový výtvarník spolupracoval s Národným divadlom v Prahe, Štátnym divadlom v Brne a s Mestským divadlom na Vinohradech. Pôsobil aj ako karikaturista. Jeho dielo nie je rozsiahle, ale zato mnohotvárne. Spočiatku písal s bratom Karlom krátke prózy, rozsiahlu časť jeho diela tvoria eseje a fejtóny o umení, písal však aj poviedky, rozprávky a divadelné hry. V rámci literatúry pre deti sa stala kultovou jeho kniha Povídání o pejskovi a kočičce (1928), s ktorou vyrástlo už niekoľko generácií čitateľov. Úsmevné príbehy dvoch zvieracích kamarátov si autor sám ilustroval.

Karel ČAPEK (1890 – 1938)

/ prozaik, dramatik, publicista, básnik, redaktor

Karel Čapek si už na počiatku svojej literárnej tvorby vyslúžil svetové uznanie. Bol suverénnym rozprávačom príbehov, ale aj znalcom ľudskej povahy. Bol prozaik, básnik, publicista a dramatik, venoval sa aj kresleniu a fotografovaniu. Študoval na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského (1909 – 1915) odbor filozofiu, estetiku, dejiny výtvarného umenia, germanistiku, anglistiku a bohemistiku. Veľa cestoval – do Talianska, Škandinávie, Španielska, Holandska atď. Na niektorých dielach spolupracoval so svojim bratom Josefom Čapkom: Krakonošova zahrada (1918), Zářivé hlubiny (1916), Lásky hra osudná (1922), Ze života hmyzu (1921) a iné. Medzi jeho ďalšie tituly patria Boží muka (1917), R.U.R. (1921), Kratatit (1924), Apokryfy (1932), Bílá nemoc (1937) a pod. Najčastejšie uvádzanou hrou je R.U.R., ktorá hneď po jej vydaní zaznamenala nevídaný úspech nielen vo vtedajšom Československu, ale aj v zahraničí. Československá premiéra sa uskutočnila 2. januára 1921 v Hradci Králové, kde inscenáciu uviedol miestny ochotnícky spolok Klicpera. Pražská premiéra v Národnom divadle sa konala až 25. januára 1921. Je známe, že slovo robot vymyslel jeho brat Josef – odvodil toto slovo od slova „robota – robotovat“. Neskôr na tento námet vzniká film R.U.R (1938) vo Veľkej Británii. Sfilmované boli aj tituly Bílá nemoc (1938) a Krakatit (1948).

Svetozár SPRUŠANSKÝ (1971)

/ divadelný vedec, dramaturg, režisér

Na Činohernej a bábkarskej fakulte Vysokej školy múzických umení v Bratislave absolvoval štúdium divadelnej vedy. Takisto vyštudoval odbor kulturológia – estetika na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V rokoch 1995 – 2017 pôsobil ako interný dramaturg, neskôr aj režisér a umelecký šéf v Divadle Andreja Bagara v Nitre, kde sa podieľal na tvorbe viacerých úspešných inscenácií a spoluvytváral tvár tohto divadla. Ako režisér pravidelne hosťoval vo viacerých slovenských divadlách (Divadlo Alexandra Duchnoviča v Prešove, Divadlo Jonáša Záborského v Prešove, Divadlo Nová scéna v Bratislave, Divadlo v Dlouhé v Prahe, Opera Slovenského národného divadla). V roku 2000 získal Cenu Literárneho fondu za réžiu inscenácií Čajka a Tvár v ohni, v roku 2003 za inscenáciu Tri sestry, v roku 2009 za dramaturgiu monotematickej sezóny Rodinné striebro, v roku 2010 za réžiu inscenácie Čarovná flauta. V roku 2003 sa stal laureátom prestížnej kritickej ankety DOSKY v kategórii Najlepšia réžia sezóny za inscenáciu Tri sestry. V ostatných rokoch je aj principálom Divadla komédie, ktoré založil, a intenzívnejšie spolupracuje s dramaturgiou Slovenského rozhlasu.