Peter KARPINSKÝ (1971)

/ spisovateľ, jazykovedec, pedagóg, redaktor, scenárista, režisér

Študoval slovenský jazyk a dejepis na Filozofickej fakulte v Prešove, kde na Katedre slovenského jazyka a literatúry pôsobil ako odborný asistent, v súčasnosti ako docent.
Od roku 2022 je riaditeľom Inštitútu slovakistiky a mediálnych štúdií FF PU. Debutoval v roku 1997 knihou poviedok Oznamujeme všetkým majiteľom hrobov, za ktorú získal cenu Rubato a Prémiu v rámci Ceny Ivana Kraska za rok 1998. Do sveta literatúry pre deti vstúpil knihou Rozprávky z múzea záhad a tajomstiev (2007), za ktorú získal prémiu Literárneho fondu. Nasledovali rovnako úspešné tituly Ako sme s Ťukťukom ťukťukovali (2001, 2018), Sedem dní v pivnici (2011), Adela, ani to neskúšaj (2016), Teta Agáta a jej mačacia sedmička (2017), O dvanástich mesiačikoch (2019), O malom kozmonautovi (2021), Med z ľadových kvetov (2019), Lebka s dvoma zámkami (2022) či Príbehy Kveťa Herbára (2023). Spisovateľ je autorom divadelných hier a scenárov, ako aj rozprávkových rozhlasových hier (Koruna času a modrá koza, Med z ľadových kvetov, Rozprávky z múzea záhad a tajomstiev a ďalšie). Je zakladateľom a vedúcim divadelného súboru DTS (Divadlo teatrálnej skratky). Okrem literárnej tvorby sa venuje jazykovede, teórii komiksu a recenzovaniu textov, najmä z literatúry pre deti a mládež. Je držiteľom ocenenia Najlepšia detská kniha 2001, 2007, 2011 a 2016 v súťaži BIBIANY – medzinárodného domu umenia pre deti.