Dušan KÁLLAY (1948)

/ maliar, grafik, ilustrátor, pedagóg

Dušan Kállay študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave u profesorov Jána Želibského, Vincenta Hložníka a Albína Brunovského na oddelení voľnej grafiky a knižnej ilustrácie, ktoré v súčasnosti sám vedie. Venuje sa voľnej grafike, maliarstvu, knižnej ilustrácii a animovanému filmu.Ako ilustrátor vynikol originálnym kresliarskym prejavom v knihách Leteli sokoli nad Javorinou (Zlaté jablko BIB 1973) a Magalhãesova cesta okolo sveta (cena v súťaži Československé nahjkrajšie knihy 1979) (Cena H. Ch. Andersena 1988)-von!. Prekonal zaužívanú manieru ilustrátorov dobrodružnej literatúry čiernobielym rukopisom, až neskôr sa zameral na farebné ilustrácie. Predpoklady maliara, grafika a kresliara uplatnil vo výnimočnom diele Alica v krajine zázrakov. Za knihu získal Grand Prix BIB 1983. Aj ďalšie jeho diela prinášajú výtvarnú virtuozitu, kultivovanú čistotu a výrazovú jednotu umeleckého názoru: Rytier Roland, (Zlaté jablko BIB 1975), Panenská veža na Devíne, V ríši víl a škriatkov a ďalšie. Dušan Kállay patrí k vyhľadávaným ilustrátorom zahraničných vydavateľstiev, napríklad Ravensburger Verlag, Grimmpress Verlag, Albatros, Shinchosha Company, Fukuinkan Shoten. Jeho knižné diela právom možno zaradiť medzi najvyspelejšie prejavy v tvorbe krásnej knihy celého povojnového vývinu slovenskej i svetovej knižnej kultúry. Vzácne je pedagogické pôsobenie profesora Dušana Kállaya na VŠVU, kde nielen profesionálne formuje svojich žiakov, ale žičlivo upozorňuje na ich talent výstavami a rozličnými spoločenskými aktivitami. Za tvorbu pre deti získal v roku 1983 Cenu Ľudovíta Fullu. Je jediným slovenským nositeľom Ceny H. Ch. Andersena, ktorú získal za tvorbu pre deti v roku 1988.