Svetozár SPRUŠANSKÝ (1971)

/ divadelný vedec, dramaturg, režisér

Na Činohernej a bábkarskej fakulte Vysokej školy múzických umení v Bratislave absolvoval štúdium divadelnej vedy. Takisto vyštudoval odbor kulturológia – estetika na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V rokoch 1995 – 2017 pôsobil ako interný dramaturg, neskôr aj režisér a umelecký šéf v Divadle Andreja Bagara v Nitre, kde sa podieľal na tvorbe viacerých úspešných inscenácií a spoluvytváral tvár tohto divadla. Ako režisér pravidelne hosťoval vo viacerých slovenských divadlách (Divadlo Alexandra Duchnoviča v Prešove, Divadlo Jonáša Záborského v Prešove, Divadlo Nová scéna v Bratislave, Divadlo v Dlouhé v Prahe, Opera Slovenského národného divadla). V roku 2000 získal Cenu Literárneho fondu za réžiu inscenácií Čajka a Tvár v ohni, v roku 2003 za inscenáciu Tri sestry, v roku 2009 za dramaturgiu monotematickej sezóny Rodinné striebro, v roku 2010 za réžiu inscenácie Čarovná flauta. V roku 2003 sa stal laureátom prestížnej kritickej ankety DOSKY v kategórii Najlepšia réžia sezóny za inscenáciu Tri sestry. V ostatných rokoch je aj principálom Divadla komédie, ktoré založil, a intenzívnejšie spolupracuje
s dramaturgiou Slovenského rozhlasu.